คนเราในทุกวันนี้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข หรืออาจจะมีทุกข์บ้าง หรือขัดแย้งในบางครั้ง
ก็คงต้องมี ‘มนุษยสัมพันธ์’ เป็นตัวหลัก ในการที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความปรองดอง
ความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งการเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งทางจิตวิทยาได้วิเคราะห์
และให้ความหมายของคำว่า ‘มนุษยสัมพันธ์’(HUMAN RELATIONS)
คือ ‘การอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยความสุข’ นั้นเอง

แต่ปัญหามีอยู่ว่า เหตุใดมนุษยสัมพันธ์ซึ่งฟังดูก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆ ธรรมดาๆ
แต่คนโดยทั่วๆ ไป ก็ยังไม่สามารถจะปฏิบัติได้ด้วยดีนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
หรือถ้าจะกล่าวง่ายๆ ก็คือว่าเหตุใดคนเราจึงทำดี หรือมีสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกๆ คนไม่ได้
เช่น ความเกลียดชังผู้อื่น การอิจฉาริษยา ชอบพูดจาดูถูกดูหมิ่นหยาบคายต่อผู้อื่น
ไม่เห็นอกเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนกว่าเรา มีความเห็นแก่ตัว ฯลฯ
ซึ่งเราคงต้องรู้สาเหตุว่าอะไรที่ทำให้คนเราขาดมนุษยสัมพันธ์นั้น
ถ้าพิจารณาเพียงผิวเผินอาจเป็นเพราะปัญหาความขัดแย้ง การไม่ชอบขี้หน้ากัน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากเราลองวิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า
สาเหตุที่คนเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นนั้น หาใช่เป็นสาเหตุใหญ่
แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนทุกคนก็ คือ อยู่ที่ตัวเรานั่นเอง
คือเราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงที่จะทำความดีต่อผู้อื่น ชอบกระทำการใดๆ ที่ตัวเองต้องได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด
จนทำให้ติดเป็นนิสัย จึงทำให้ไม่ชอบที่จะทำดี หรือมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่นแล้ว

ซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขพฤติกรรมอันนี้ได้ไม่ยาก
ก่อนอื่นเราจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้ทำดี หรือหมั่นทำดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ความสัมพันธ์อันดี
และความร่วมมือร่วมใจก็ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งนี้อาจจะช้าหรือเร็วก็สุดแล้วแต่กรณีๆ ไป

สุดท้าย อยากฝากไว้ว่า ‘จงให้สิ่งที่เขาต้องการก่อน แล้วท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการ’
หรือ ‘GIVE PEOPLE WHAT THEY WANT AND THEN YOU GET
WHAT YOU WANT’ หรือ กล่าวสั้นๆ ก็คือ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’ นั่นเอง
ถ้าคนเราสามารถทำได้ตามข้างต้นปัญหาต่างๆ อันมากมายก็ไม่เกิดขึ้น
เพราะคนเรามี ‘มนุษยสัมพันธ์’ อันดีต่อกัน

 

ใช้การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนั้น มันดีกับตัวเราและดีกับบุคคลอื่น ทำให้เรารู้หลักในการใช้ชีวิต และอยู่กับสังคมภายในและภายนอกได้อย่างมีความสุข และชอบคำนี้มากเลย คือ "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา" คือการถนอมน้ำใจของบุคคลอื่น ถ้าคนไทยเป็นคนลักษณะนี้กันทั้งหมดก็คงจะดี หรือคนใกล้ตัวเรากได้ จริงไหม ตอบกลับด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ทำเป็นมายแม็ปเลย
ด่วนๆ
sad smile

#4 By ตี่ตี๋ on 2010-04-07 16:28

ใช่ๆๆครับ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เเต่เอาเราไปใส่ในเธอได้ป่ะ อิอิ


=(*อยากเป็นขี้ตาของเธอจังเลย*)=

" Your eyes see me "


Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#3 By ตือ...... on 2010-01-27 22:44

เรียนในห้องมันไม่พอรึไงจ๊ะ

#2 By katak on 2010-01-27 12:51

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ หัดยิ้มหัดให้ แล้วเราจะรู้ว่าความสุขหาได้ไม่ยากbig smile